Passend onderwijs

een grote uitdaging voor de school. 

Het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften vraagt van de school aanpassingen op het gebied van leerlingenzorg.

Passend onderwijs zal echter vooral in de klas gerealiseerd moeten worden. Hiertoe moeten scholen en leerkrachten voldoende toegerust zijn.
Uit onderzoek blijkt dat het leren omgaan met verschillen tussen kinderen voor veel leerkrachten niet altijd meevalt.
Leerkrachten hebben behoefte aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die zich richten op het onderwijs aan leerlingen met deze speciale onderwijsbehoeften. Duidelijke regels en afspraken en een goed pedagogisch klimaat zijn daarbij noodzakelijke voorwaarden. 

Door mijn jarenlange ervaring met het begeleiden van leerkrachten en schoolteams heb ik een groot netwerk van onderwijsspecialisten opgebouwd.
In samenwerking met deze specialisten kan ik workshops, voorlichtingen, studiedagen en trainingen verzorgen op verschillende gebieden om de school een antwoord te geven op de uitdagingen van Passend Onderwijs. 

Enkele voorbeelden:

  • Klassenmanagement
  • Regels in de school
  • Competentie gericht werken
  • Gedrag – en psychiatrische problematiek

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met mij op.