Personal coaching

Personal coaching heeft tot doel om je te begeleiden bij je persoonlijke ontwikkeling.
Coaching is doelgericht, vindt plaats op vrijwillige basis en kan worden ingezet:

    • als begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, zowel privé als in het werk.
    • bij het ondervinden van problemen in de uitvoering van het werk.
    • als begeleiding bij het omgaan met veranderende omstandigheden.
    • om inzicht in talenten, wensen en ambities te krijgen om zo richting te geven aan de eigen (loopbaan) ontwikkeling. 

Werkwijze
In het traject nemen we je handelen onder de loep. Ik stimuleer de reflectie op eigen handelen aan de hand van concrete situaties die je inbrengt. Zo krijgen we inzicht in je gewoontes, vaardigheden, drijfveren, overtuigingen en ontwikkelpunten.
Daarnaast kijken we naar je talenten en kwaliteiten en hoe je deze verder kunt ontwikkelen en benutten. Je leert reflecteren op eigen handelen en wordt gestimuleerd om met ander gedrag te experimenteren in de praktijk. 

Als coach bied ik steun bij het maken van keuzes en richting geven aan het eigen ontwikkelingsproces en daag uit om verder te gaan.