Reacties ………………..

De prettige, veilige sfeer zorgde dat ik me steeds vrij voelde om ook mijn kwetsbare kant te laten zien. En had de indruk dat dit voor ons allemaal gold.
Ik heb meer zicht op mijn sterke kanten en leer daar al voorzichtig meer gebruik van te maken. Met name ons gesprek over talenten, wensen en ambities heb ik als een eyeopener ervaren. Ja, ik heb veel geleerd. Juist ook doordat we in de groep met elkaar in gesprek waren realiseerde ik me hoe verschillend mensen naar hun werk en zichzelf kijken, en ook hoeveel overeenkomsten er zijn. Het gesprek aan de hand van de modellen en materialen en de manier waarop Peter hiermee omging was erg leer bevorderend en gaf richting aan het denkproces. Mijn complimenten over hoe je de bijeenkomsten begeleid hebt. Je geeft ieder de ruimte om zijn verhaal te doen en laat mensen in hun waarde terwijl je ook heel eerlijk bent.
M. Ambulant begeleider Rec BovenAmstel, reflectiegroep. 

Peter speelde in op de behoeften van de deelnemers, zijn inbreng was leerbevorderend en bevorderend voor het proces, de veiligheid en vertrouwen. Het waren hele prettige werkvormen.
Ik heb de bijeenkomsten als heel prettig ervaren en dat kwam absoluut door de begeleider.
Dank je wel.
H. Ambulant begeleider Rec BovenAmstel, reflectiegroep.

Het is heel prettig om als je ergens tegenaan loopt, er in een vertrouwde groep over te praten. Je krijgt een betere kijk op de situatie en vooral je eigen functioneren. Door die bredere kijk kun je je eigen gedrag aanpassen en krijg je inzicht in eigen zwakke plekken. Peter vroeg duidelijk door en wist deelnemers verder te krijgen. Het vertrouwen was goed en groeide. De werkvormen waren passend en de vragen leerbevorderend. Door “echt” te luisteren en de juiste vragen te stellen waren de bijeenkomsten niet oppervlakkig maar ging je echt de diepte in. Dat heb ik als heel prettig ervaren.
E. leerkracht Obs Het Kraaiennest, intervisiegroep.

Ik heb zoveel vertrouwen gekregen van deze collega’s dat ik de diepte in durfde te gaan. Dat voelt heel goed, hoe pijnlijk ook. Het fijne was dat alle onderwerpen bespreekbaar waren en hoe we al pratend oplossingen vonden. Ik vind dit het belangrijkste van deze intervisiegroep, het laten zien van je twijfels en moeilijkheden en merken dat je dan wel degelijk hulp van je collega’s kunt krijgen. De begeleider zorgde ervoor dat er voldoende gevoel van veiligheid was, alles bleef onder ons, ik had er vertrouwen in dat de begeleider het proces onder controle had. Doordat hij allerlei vragen stelde, of liet stellen (zeg dat eens in een vraag …….) kwamen we dichter tot de kern.
S. Leerkracht Obs Het Kraaiennest, intervisiegroep.

Je voelt je gesteund. Door de feedback krijg je meer zicht op je functioneren en handelen. Ook heb ik mijn collega’s beter leren kennen en tot de ontdekking gekomen dat we vaak met dezelfde problemen zitten. Ik hoop ook dat ik nu minder snel oordeel, goed luister naar de anderen en gerichter vragen stel over een probleem zonder een eigen mening mee te geven. Ik vond de begeleider prima en vertrouwde hem volledig. Hij vraagt ook goed door en weet iedere keer weer “to the point” te komen. Ook gebruikte Peter iedere keer een andere methode, dat werkt erg leuk en was soms best spannend. Ga zo door!
H. Leerkracht Obs Het Kraaiennest, intervisiegroep.

Bent u geïnteresseerd?
Maak dan hier een afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.